Strona główna

Pomoc przy składaniu nowych deklaracji

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r., właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej będą pomagać przy wypełnianiu "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" z obowiązującymi zmianami od dnia 1 stycznia 2014 r. w terminach podanych poniżej:

  • Czerna - 3 grudnia 2013 r. (wtorek), w godzinach 13:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Borowe - 4 grudnia 2013 r. (środa), w godzinach 12:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Czyżówek - 5 grudnia 2013 r. (czwartek), w godzinach 10:00 - 11:30 - Świetlica Wiejska;
  • Konin Żagański - 5 grudnia 2013 r. (czwartek), w godzinach 12:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska.
  • Jankowa Żagańska – 6 grudnia 2013r. (piątek), w godzinach 11:00 – 13:00 – Świetlica Wiejska
  • Szczepanów – 6 grudnia 2013r. (piątek), w godzinach 13:00 – 15:00 – Świetlica Wiejska

Deklaracje można również składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, pok. 5

Podczas składania deklaracji będzie można uzyskać wydruki przelewów na 2014 r. do wpłat w banku i na poczcie.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji

Informacje nt. zmiany wysokości opłaty za odpady komunalne

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, od dnia 1 stycznia 2014 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązywać będzie nowa stawka opłaty w wysokości 14,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 17,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu naliczenia opłaty do 14 stycznia 2014 r.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji

Informacja dot. wywozu odpadów

Zakłady Usługowe Zachód zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa uprzejmie proszą o wystawienie odpadów segregowanych do godziny 7:00 w dniach wyznaczonych na odbiór tych odpadów tj.:

  • 27.11.2013 r. - miasto Iłowa
  • 28.11.2013 r. - tereny wiejskie

Jacek Szary
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych

HARMONOGRAM WYWOZU Z GMINY IŁOWA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH - BRĄZOWE WORKI do których wrzucamy:

  • Odpady kuchenne, resztki roślinne, odpady zielone z ogrodu (trawa, liście, kwiaty, chwasty), drobne gałęzie do 50 cm długości, trociny, skorupki jaj, fusy, popiół drzewny:

- 3 i 17 września 2013 r.

- 8 i 22 października 2013 r.

- 5 i 19 listopada 2013 r.

- 3 i 17 grudnia 2013 r.

Drobne gałęzie do 50 cm długości można dostarczyć luzem bezpośrednio do punktu PSZOK.

Jacek Szary
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej