Strona główna

Harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych

HARMONOGRAM WYWOZU Z GMINY IŁOWA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH - BRĄZOWE WORKI do których wrzucamy:

  • Odpady kuchenne, resztki roślinne, odpady zielone z ogrodu (trawa, liście, kwiaty, chwasty), drobne gałęzie do 50 cm długości, trociny, skorupki jaj, fusy, popiół drzewny:

- 3 i 17 września 2013 r.

- 8 i 22 października 2013 r.

- 5 i 19 listopada 2013 r.

- 3 i 17 grudnia 2013 r.

Drobne gałęzie do 50 cm długości można dostarczyć luzem bezpośrednio do punktu PSZOK.

Jacek Szary
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej