Strona główna

Informacja dot. wywozu odpadów

Zakłady Usługowe Zachód zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iłowa uprzejmie proszą o wystawienie odpadów segregowanych do godziny 7:00 w dniach wyznaczonych na odbiór tych odpadów tj.:

  • 27.11.2013 r. - miasto Iłowa
  • 28.11.2013 r. - tereny wiejskie

Jacek Szary
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej