Strona główna

Informacje nt. zmiany wysokości opłaty za odpady komunalne

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, od dnia 1 stycznia 2014 r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązywać będzie nowa stawka opłaty w wysokości 14,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 17,38 złotych/mieszkańca/miesięcznie).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu naliczenia opłaty do 14 stycznia 2014 r.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji