Strona główna

Pomoc przy składaniu nowych deklaracji

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r., właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej będą pomagać przy wypełnianiu "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" z obowiązującymi zmianami od dnia 1 stycznia 2014 r. w terminach podanych poniżej:

  • Czerna - 3 grudnia 2013 r. (wtorek), w godzinach 13:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Borowe - 4 grudnia 2013 r. (środa), w godzinach 12:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Czyżówek - 5 grudnia 2013 r. (czwartek), w godzinach 10:00 - 11:30 - Świetlica Wiejska;
  • Konin Żagański - 5 grudnia 2013 r. (czwartek), w godzinach 12:00 - 15:00 - Świetlica Wiejska.
  • Jankowa Żagańska – 6 grudnia 2013r. (piątek), w godzinach 11:00 – 13:00 – Świetlica Wiejska
  • Szczepanów – 6 grudnia 2013r. (piątek), w godzinach 13:00 – 15:00 – Świetlica Wiejska

Deklaracje można również składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, pok. 5

Podczas składania deklaracji będzie można uzyskać wydruki przelewów na 2014 r. do wpłat w banku i na poczcie.

Ewa Gaweł
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji