Strona główna

Ostatnie dni na złożenie deklaracji

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 178/6/XIX/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości termin na złożenie deklaracji mija 1 czerwca br. W związku z tym, iż jest to dzień wolny od pracy, deklarację można składać w Urzędzie Miejskim w Iłowej do 3 czerwca 2013 r.

www.odpady.ilowa.pl

Magdalena Grzywaczyk
Pomoc Administracyjna
w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W drodze zamówienia publicznego wybrany został wykonawca na zadanie pod nazwą: Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz budowa i prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Iłowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja nt. deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga!
Najemcy lokali komunalnych nie składają deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gdyż deklarację za te lokale złoży Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

www.odpady.ilowa.pl

Magdalena Grzywaczyk
Pomoc Administracyjna
w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji

Szanowni Państwo,
Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Iłowej będą pomagać w wypełnianiu "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w terminach podanych poniżej:

  • Borowe - 13 maja 2013 r. od godziny 11:00 do 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Czerna - 14 maja 2013 r. od godziny 11:00 do 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Konin Żagański - 15 maja 2013 r., od godziny 11:00 do 15:00 - Świetlica Wiejska;
  • Szczepanów - 16 maja 2013 r., od godziny 11:00 do 15:00 - Świetlica Wiejska.

Informacje o pomocy przy wypełnianiu deklaracji w pozostałych miejscowościach podamy w terminie późniejszym.

Magdalena Grzywaczyk
Pomoc Administracyjna
w Urzędzie Miejskim w Iłowej