Harmonogram zbierania odpadów z terenu gminy Iłowa w roku 2015

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Iłowa w 2015 roku

Wojciech Kaczmarski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Harmonogram zbierania odpadów z terenu gminy Iłowa w roku 2014

Harmonogram zbierania odpadów segregowanych z terenu gminy Iłowa w roku 2014

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Iłowa w roku 2014

Janusz Kaniecki
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Iłowej